เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

CFBDACF5 96FA 4CB1 9864 017A3CA713DC

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การดำเนินการของเซต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

เจ้าของผลงาน นางสาวจรรยาภรณ์  คำปาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต