เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 Starry White Silver Bronze Kids Tips Youtube Thumbnail

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : แนวคิดเชิงคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นายพีระพงษ์  ประเสริฐสังข์ ตำแหน่งครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์