เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

 

smp710189

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : เซต 

เจ้าของผลงาน : นายพัฒนพงษ์ ไทยสุวรรณ ตำเเหน่งครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม