เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

208642364 349477693200213 7525561547657518052 n

 

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : การแตกตัวของกรดอ่อน ตอนที่ 2  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นายเทพพนม เฉลิมวิบูลย์    ตำแหน่ง  ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา