เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

1625039961117

 

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : ทัศนธาตุสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นายทศพล โครพ  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

---- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม----