เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 ปก

 

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : รำวงมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นายพงศภัค ศรีสกุล ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

Powerpoint สื่อการสอนเรื่อง รำวงมาตรฐาน By ครูพายไก่