เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

Orange and Yellow Modern Education YouTube Thumbnail 2

ปริมาตรของพีระมิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอน นางสาวนริศศา ดวงภูเมฆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี