เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ยกกำลัง

นางสาวจุฑาลักษณ์ เฉลิมธนะกิจโกศล โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ผลงานชื่อ เลขยกกำลัง by krufilm