เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา ของครูพรรษฆ์

นางภิญญาพรรษฆ์  พุทธิมาโน โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ผลงานชื่อ เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา