เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ภาพหน้าจอ 26

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : ปริมาตรทรงกรวย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นายฉันทัช  กันทะดี    ตำแหน่ง  ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา