เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

p1

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : กลไก ไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นายสิทธิชัย  ภู่พุ่มศรี ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย