เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ไฟฟ้าแม่เหล็ก Moment

ไฟฟ้าแม่เหล็ก

นายกมล ทัลวัลลิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

โรงเรียนเทพมงคลรังษี