เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

210011775 825420358405557 479234546603489654 n

 

กิจกรรมการเรียนเรียนรู้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

นางสาววรรณเลขา   กันเกตุ

กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี