เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

งานนำเสนอ1

 กิจกรรม เมาคลื่น กับ "ใครไม่ซ่าส์ ครูซ่า" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวอรวรณ ประทุมวัลย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง