เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

105597.jpg

ชื่อ ครูพนาไพร ศิริรัตน์

ครูแหม่ม

สอนในรายวิชา  เคมี สำหรับชั้น ม.5