เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ครุปุ้ย1.png

 ครูรัชนี เชื้อจันสา สอนวิชาโลกดาราศาสตร์

เรื่อง การใช้ชีวิตในอวกาศ