เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ครูศิวพร สอนเขียนบทวิดีโอ  เข็มทิศแห่งการสร้างสรรค์ ฐานประสบการณ์แห่งชีวิต
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ประสบการณ์เป็นฐาน
เจ้าของผลงาน : ครูศิวพร  คล้ายเจ๊ก  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

2021.6.29_๒๑๐๖๒๙_0.jpg