เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

118815476 312894043272819 3539923289205254344 n

กิจกรรมการเรียนรู้; กราฟแสดงคำตอบของอสมการ   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน; นางสาวพรพรรณ เกิดโภคา ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต