เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

202582766 233642001691915 6729499788629463471 n

กิจกรรมการเรียนรู้;你住在哪儿?   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน; นางสาวรักชื่น เชยสุขจิตต์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต