เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

208984590 536247777390952 2559661426853098298 n

กิจกรรมการเรียนรู้; โครงสร้างของหัวใจ (ระบบหมุนเวียนเลือด)   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน; นางสาวนภัสสร วัฒนเบญจโสภา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองรีประชานิมิต