เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

EP.1 ความหมายของเซต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางอรวรรณ  จินดานิล  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

ปก