เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

Screen_Shot_2564-06-29_at_00.34.01.png

 

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : 汉语拼音 Hànyǔ Pīnyīn

เจ้าของผลงาน : นางสาวยลธร จุลปานนท์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์