เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

การสร้างทางเรขาคณิต การแบ่งครึ่งมุม 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูสามชม  หอมจันทร์  ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์


ครูสามชม งานส่งเขต