เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

BDA4340E 6268 41B7 A78F FA332F5BFFA7

กิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างคำสมาสแบบสนธิ (สระสนธิ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอารีพร  เพ็งน้อย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี