เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

xd

ชื่อกิจกรรม: Daily Routines      สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน: นายฤทธิภูมิ  ลบแย้ม   ตำแหน่ง  ครู