เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปกหน้าเว็บ

 

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : Wo? Wohin? Woher? ที่ไหน ไปไหน มาจากไหนจ๊ะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางสาววิรัญดา รัตนวิเชียร  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์