เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

วิธีการจับไม้แบดมินตันให้ถูกต้อง จับวี

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : วิธีจับไม้แบดมินตันที่ถูกต้อง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาเลือกเสรีแบดมินตัน

เจ้าของผลงาน : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภศิริ  แต้มทอง  ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์