เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

204534509 495086261566138 6900724100418043715 n

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การอ่านทำนองเสนาะ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เจ้าของผลงาน : นางสาวสุดาพร แก้วปานกัน ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์