เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

รูปภาพ2

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ภาษาจีนง่ายๆ ไม่ยากอย่างที่คิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นายกิรพัฒน์ กิ่งทอง ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา