เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปณิธาน รูปหน้าปก

ชื่อกิจกรรม : ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดย ครูปณิธาน พุ่มเหมือน ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์