เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

01

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างเกมส์ด้วยโปรแกรม Smile Game Builder สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน นางสาวพรทิพย์  ศีลแดนจันทร์ ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง