เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

เพลงเริ่มต้น ยูทูบ การศึกษาศิลปะ ลายเส้นพู่กัน มีสีสัน สีชมพูและสีขาว

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การจำแนกประเภทของเครื่องดนตรีสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน นายเอกสิทธิ์  จิตเที่ยง ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ โรงเรียนเทพมงคลรังษี