เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

C18EB4ED 4974 48A9 9E49 ED677307DD6C

รายวิชา ญี่ปุ่นที่คุณต้องรู้ เรื่อง วัฒนธรรมสมัยนิยม (POP CULTURE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4