เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วาดวิทย์

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ การวาดภาพวิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน นางสาวฐิตาพร  ทัด  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง