เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

208918263 486442789115066 567605114594303324 n

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ร่างกายและอาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางสาวยลดา กิวงพรม ตำแหน่ง ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์