เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

new cover

 

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ สัทอักษรพินอิน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน นางสาวรพีพรรณ อิทธิสาร  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง