เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

พีทาโกรัส

ชื่อกิจกรรม : ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดย ครูนรุตม์ รัชชประภาพรกุล ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม