เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

1B6E2AA1 3299 482E 9B14 CFDF8CF5637B

สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2