เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

cover

สื่อการสอน Photoshop เบื้องต้น การสร้างตัวอักษร
นายฆเนศจ์ นามสุวรรณ (ครูชำนาญการ)
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี