เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

Cover

ชื่อกิจกรรม : Roadside Assistance : Listening & Speaking Practice (Completed)

เจ้าของผลงาน : นายณัฐพล กำเนิดรัตน์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี