เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

202788014 3035559620011375 7648676907393021253 n

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : Wo gibt es hier einen Supermarkt? ซุปเปอร์มาเก็ตอยู่ที่ไหน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน นางสาวติณนภา เสน่หา ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์