เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

Screenshot 115
วิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 : Data Visualization ลงเว็บฟรี! ด้วย Google charts
เจ้าของผลงาน นายคมศักดิ์ จันทโชติ