เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

4E2D671D 8077 43BD 9874 1132FC47091B

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนการสอนศิลปะ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน นางสาวฐิตาพร ทัด ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนท่าม่วงราฎร์บำรุง