เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ผอ. ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรี เป็นประธานในการเปิดการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยมีผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์และครู ICT โรงเรียนประชามงคล เข้าร่วมการประชุม ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564ประชาสัมพันธ์โรงเรียน154095S 5193743154093