เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

187077709 4013259952083761 273029734800772649 n

   ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัทธ์ธีรา เกตุงาม “น้องบิว” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนเพชรดอกแก้ว โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล โครงการเด็กดีของสัมคม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับธนาคารออมสิน อ่านต่อ