เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี สนองนโยบายกลุ่มส่งเสริม การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) ใ้ห้กับคณะครู ผู้รับผิดชอบงาน ประชาสัมพันธ์และงานไอซีทีของโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม2

screencapture meet google igi usht pvn 2021 06 07 13 30 48 196774820 777771796266421 692033264240949144 n 196594257 492747741959330 3301179199068347700 n