เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

        วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ทุกท่าน ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2564 และได้ดำเนินการรับลงทะเบียนรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3 ,5 และ 6  พร้อมมอบทุนให้นักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 (COVID-19)  ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ป้องกันและคัดกรองตามมาตราการอย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนนิวิฐราาฎร์อุปถัมภ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

29 05 64 มอบตัวนักเรียน 1

 

 MG 9760   MG 9765   MG 9790