เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

                       LINE ALBUM KN NEWS ๒๒๐๑๐๖ 1


                    เรียนสนุกกับวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์