เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 สพม.กาญจนบุรี ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการ สพม.กาญจนบุรี ได้จัดโครงการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรให้กับงานประชาสัมพันธ์และคณะครูเจ้าหน้าที่ ICT และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

7