เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สพม.กาญจนบุรี ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการ สพม.กาญจนบุรี

ได้จัดโครงการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร

ให้กับงานประชาสัมพันธ์และครู ICT โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาได้เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้

ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 64

1018132   1018141  S 3571715  S 3571716  S 24813610